AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT, s.r.o. - maloobchodný skladový systém
 
vyhľadávanie

katalóg
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
nákupný košík

  V nákupnom košíku
  nemáte žiadny tovar.


AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT s.r.o.
Timravy 31
036 01 Martin

maloobchod:  043 400 70 18,
                    0908 939 519
veľkoobchod: 043 400 70 12,
                    0905 615 842

e-mail:odbyt@autosuciastky.sk


> domovská stránka
> úvodná stránka ISS
> obchodné podmienky
> reklamačný poriadok

GDPR
  > Používanie súborov cookie
  > Pravidlá ochrany osobných údajov


Konverzný kurz:
1€ = 30,1260 SK

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci, ktorý si zakúpil tovar od predávajúceho - spoločnosti Autosúčiastky Import-Export s.r.o., Timravy 31, 036 01 Martin, má nárok na uplatnenie reklamácie v prípade prejavenia chyby na dodanom tovare pri splnení týchto reklamačných podmienok:

  1. tovar bol zakúpený od predávajúceho - je nutné doložiť kópiu daňového dokladu / doklad nie je straší ako 2 roky /
  2. inštalácia bola vykonaná v odbornom servise - je nutné doložiť daňový doklad o montáži v odbornom servise
  3. kupujúci je povinný písomne oznámiť zistené chyby na zakúpenom tovare
  4. písomné oznámenie o reklamácii, kópiu daňového dokladu o kúpe tovaru a reklamovaný tovar je nutné dodať na adresu sídla predávajúceho: Autosúčiastky Import - Export s.r.o., Timravy 31, 036 01 Martin

Záručné podmienky:

Záruka je poskytovaná na štandartnú kvalitu predávaných výrobkov garantovanú ich výrobcom. Kupujúci /užívateľ/ je povinný zaobchádzať s výrobkom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, príp. zničeniu a používať ho v podmienkach, ktoré nespôsobia dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na výrobku.

Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

  • poškodenie tovaru vzniknuté počas prepravy zabezpečenej kupujúcim
  • opotrebovaný tovar z povahy produktu bežného používania a primeraného opotrebovania
  • škody na tovare vzniknuté nesprávnym, príp. neodborným používaním, neodbornou montážou mimo odborného servisu alebo škody spôsobené kupujúcim /užívateľom/
  • škody spôsobené vonkajšími vplyvmi, nesprávnym skladovaním alebo chybnou manipuláciou s tovarom
  • škody spôsobené úpravou, opravou alebo neoprávnenou manipuláciou na tovare
  • reklamáciu, pri ktorej nebol predložený daňový doklad o kúpe tovaru, doklad o montáži v odbornom servise alebo nebol dodaný reklamovaný tovar na posúdenie

Spoločnosť Autosúčiastky Import - Export s.r.o., Timravy 31, 036 01 Martin, si vyhradzuje právo na dobu maximálne 30 dní od obdržania reklamácie na informovanie kupujúceho o stanovisku k reklamácii.

Platnosť reklamačného poriadku je od: 01.01.2009


  © eshop.autosuciastky.sk/ · Stránka beží na systéme ISS v1.50 spoločnosti DATACOM. Všetky práva vyhradené.
  © DATACOM 2002-2009